Zaščito pred padajočim kamenjem in drugim materialom izvajamo s postavitvijo lovilnih palisad in podajno lovilnih pregrad. Izvajamo različne konstrukcije od najbolj enostavnih necertificiranih do najmočnejših ( 8000 kJ) s CE certifikatom in Evropskim tehničnim soglasjem.

Protierozijsko zaščito brežin izvajamo z mrežami različnih konstrukcij in materialov v kombinaciji z ustreznim sidranjem.Če površina omogoča vsaj minimalne pogoje za rast vegetacije izvedemo tudi zatravitev in/ali zasaditev.S tem bistveno izboljšamo učinek zaščite z vidika zagotovitve protierozijske zaščite,ekološke in krajinsko-estetske funkcije,hkrati pa zmanjšamo potrebo po vzdrževanju .

Izvajamo zatravitev po postopku biotorkret oz. rastna pulpa ,zasaditve grmovnih in drevesnih vrst, pogozditve, vrbove poplete, ščetke, fašine ..Nestabilne brežine podpremo s kamnitimi zložbami, zidovi, armirano zemljino in sidranimi konstrukcijami