Kdo smo

Podjetje Biosan deluje od leta 1991.

Smo majhen utečen kolektiv , ki v praktično isti zasedbi že dolga leta izvaja ozko specializirane storitve in si je v letih delovanja nabral veliko izkušenj na področju svoje dejavnosti.

Osnovna dejavnost podjetja je sanacija brežin z namenom :

  •    zagotoviti varnost objektov in ljud,
  •    zagotoviti stabilnosti brežin,
  •    zaščititi brežine pred erozijo,
  •    ekološko ter krajinsko-estetsko sanirati degradirane površine.

S kombinacijo inženirsko - bioloških ukrepov na čim bolj racionalen in po možnosti sonaraven način dosegamo zastavljene cilje.

Pri tem se poslužujemo sodobnih , kakor tudi tradicionalnih , že skoraj pozabljenih ukrepov.

Navzoči smo pri gradnji in vzdrževanju cest , železnic , vodotokov , industrijskih in stanovanjskih objektov , na območjih komunalnih in rudniških deponij in drugih degradiranih površin , kulturnih in naravnih spomenikov ; skratka povsod , kjer je potrebno stabilizirati brežine ,zagotoviti varnost v njihovem območju in jim z vzpostavitvijo vegetacijskega pokrova izboljšati ekološko in estetsko vrednost.

Strokovna izobrazba in dolgoletno preverjanje teorije v praksi na številnih objektih , ki smo jih doslej izvedli so osnova za pravilno in racionalno izbiro rešitev.

Usposobljeni in opremljeni smo za izvedbo del na višini in drugih težko dostopnih mestih.

Pri svojem delu se poslužujemo tako neživih ( gradbenih ) materialov kakor tudi uporabe raznih vrst vegetacije.Prav pri uporabi slednje so izkušnje , ki so plod dolgoletnega spremljanja dogajanja po izvedbi posameznih ukrepov še kako dobrodošle.

V največji meri poskušamo upoštevati racionalno izbiro rešitev pri sami izvedbi del in pri kasnejšem vzdrževanju.