Vegetacijska dela

Zatravitev (vzpostavitev zeliščnega sloja vegetacije)

Setev travno deteljne mešanice se izvaja na humusnih površinah manjših naklonov kjer ni pričakovati erozije.

Vodna setev z dodatkom rastne pulpe je postopek nanosa semen na površino s pomočjo posebnih strojev (hydroseeder).Voda je osnova mešanice v katero glede na potrebe poleg semena dodajamo lesni ali papirni mulč , zmleto slamo ,organska in anorganska gnojila , alge , hidrogele , lepila itd..

V raznih kombinacijah je primerna za enostavne setve , kot tudi za setev na najbolj zahtevnih rastiščih.

Biotorkret z nastiljem je setev z dodatkom anorganskih gnojil prekrita z zastirko iz sena ali slame prebrizgano z lepljivim materialom.Zastirka do vznika ščiti seme pred izsušitvijo , erozijo , ptiči itd.

Ker je vodna setev bolj uspešna in v zadnjem času tudi cenovno bolj konkurenčna se ta postopek vse redkeje uporablja.

Polaganje travne ruše se izvaja na pravilno pripravljeni površini na katero položimo zvitke vzgojene rezane travne ruše .


Zasaditev

Sadnjo drevesne in grmovne in zeliščne vegetacije izvajamo z različnimi nameni.Lahko je to pogozdovanje degradiranih površin,v varovalne - protierozijske namene ali pa kot hortikulturna ureditev.Kvalitetne sadike vseh vrst dobavljamo iz priznanih drevesnic.

Sadimo tudi potaknjence vrst , ki imajo sposobnost vegetativnega razmnoževanja.

Živi vrbovi popleti so preizkušen način za trajno in sonaravno preprečevanje erozije na večjih , brežinah srednje velikih naklonov.Sveže količke vrb , ki imajo sposobnost vegetativnega razmnoževanja potaknemo v podlago in mednje prepletemo vrbovo protje.

Butarice ( fašine , brush-watles) so podobna metoda le da najprej protje povežemo v butare , te pa z vrbovimi količki pritrdimo na podlago.

Žive vrbove ščetke so namenjene za stabilizacijo pretežno peščenih brežin srednjih naklonov.V brežino izkopljemo manjše jarke vanje pravokotno vstavimo vrbove veje in jih zasujemo.