REFERENČNA LISTA PODJETJA BIOSAN d.o.o. Vrhnika

(objekt, investitor, leto izvajanja)


- vegetacijska sanacija plazu v Lajšah (RUC) , 1992

- vegetacijska sanacija brežin na cesti Kranj - Jošt (SO Kranj) , 1992

- sanacija deponij rudnika Trbovlje (RRPS Trbovlje), 1992

- ureditev brežin na cesti Vrzdenec - Šentjošt (RUC) , 1991

- ureditev brežin na cesti Javorje - Poljane (SO Škofja Loka) , 1991

- zatravitev zelenic na aerodromu Brnik (Aerodrom Ljubljana) , 1993

- sanacija podorov na cesti Rovte - Žiri (RUC), 1993

- sanacija brežin na DAC Višnja gora - Grosuplje (RUC), 1993

- sanacija plazov na cesti Boštnaj - Tržišče (RUC), 1993

- sanacija plazu pod stebrom daljnovoda v Vrhovem (ELES), 1993

- sanacija brežin na stadionu v Velenju (SO Velenje), 1993

- sanacija brežine na cesti v Javorje (RUC) , 1993

- sanacija brežin na cesti v Kamno gorico (RUC), 1993

- zatravitev brežine na cesti Cerkno - Čeplez (RUC), 1993

- sanacija divjega odlagališča pri Hočevju (SO Grosuplje), 1993

- vegetacijska sanacija brežin pri mejnem prehodu Robič (Alpkomerc), 1993

- zavarovanje brežin na cesti Klopce - Križevska vas (MS KGPZ), 1994

- ozelenitev območja zidu v Kranju (SO Kranj), 1994

- sanacija brežine na cesti v Zagradcu (SO Grosuplje), 1994

- sanacija brežine na cesti Črnolica - Kozje (RUC), 1994

- ozelenitev brežin na cesti v Prapročah (SO Kranj), 1994

- ozelenitev brežine v vojašnici Boh.Bela (TO), 1994

- sanacija brežine na cesti v Sovodnju (RUC), 1994

- vegetacijsak sanacija brežin na cesti Besnica - Podblica (Občina Škofja Loka), 1995

- sanacija brežin na C.R. 317 Mojstrana - Zg. Radovna (DRSC), 1995

- sanacija brežin na cesti Sorica - Soriška planina (DRSC), 1995

- sanacija brežin na cesti Vrzdenec - Šentjošt (DRSC), 1995

- sanacija brežin na cesti R-319 Srednja vas (DRSC), 1995

- vegetacijska sanacija brežin na AC Divača - Dane (DARS), 1996

- PZI sanacija plazu Bohinjski Beli (DRSC), 1996

- zemeljska dela in ureditev odvodnjavanja Tacen, (C.O.F.), 1996

- ekološka sanacija brežin TE Trbovlje, (TE Trbovlje) , 1996

- ureditev brežin v Kanižarici (RTH), 1996

- sanacija brežine Sladki vrh (DRSC), 1996

- PZI sanacija brežin na cesti Mlinše - Izlake (DRSC), 1996

- PZI sanacija brežin na cesti Mlinše - Vidrgar (DRSC), 1996

- PZI sanacija brežin na cesti Aver - Gračišče (DRSC), 1996

- zavarovanje brežin Glinek (DRSC), 1996

- sanacija brežine pred Mitovškom (DRSC), 1996

- ozelenitev brežine pri mostu čez Kokro v Kranju (Arvaj), 1996

- sanacija brežine na cesti Idrija-Most na Soči-Želin (DRSC), 1996

- sanacija skalnega pobočja na progi Ljubljana - Koper pri Černotičah (SŽ), 1996

- sanacija brežine na cesti Vrhnika - Smrečje (Občina Vrhnika), 1996

- vegetacijska sanacija na AC Selo - Vrtojba (DARS), 1996

- sanacija brežine na cesti Trebeljevo - Šmartno (DRSC), 1997

- sanacija brežine na cesti Bistrica - Begunje (DRSC), 1997

- vegetacijska sanacija na AC Mline - Zadobrova (DARS), 1997

- vegetacijska sanacija na AC Dane - Fernetiči (DARS), 1997

- vegetacijska sanacija brežine kamnoloma Laže (SGP Primorje), 1997

- rekultivacija površin v pridobivalnih prostorih (RTH), 1997

- vegetacijska sanacija brežine pri MPP Ljubelj (Kompas), 1997

- PZI sanacija brežin na cesti Petrina - Mirtoviči (DRSC), 1997

- sanacija brežin na cesti Vidrgar (DRSC), 1997

- ureditev odvodnjavanja na bencinskem servisu Brode (Petrol), 1997

- sanacija plazu na cesti B.Bela, (1997)

- sanacija poškodbe "kamnite babe" nad Poljanami (MOP), 1997

- sanacija podora na cesti Rimske Toplice - Jurklošter (DRSC), 1997

- sanacija brežin na cesti Vrhnika - Smrečje (Občina Vrhnika), 1997

- PZI sanacija brežine Trebeljevo - Šmartno (DRSC), 1997

- sanacija brežin na AC Divača - Kozina (DARS), 1997

- rekultivacija pridobivalnih površin Rudnika Trbovlje - Hrastnik (RTH), 1998

- zasaditev AC Dane - Divača (DARS), 1998

- vegetacijska sanacija AC Divača - Kozina, odsek Primorja (DARS), 1998

- vegetacijska sanacija kamnoloma Laže (Primorje), 1998

- zaščita brežin na cesti Vrzdenec - Gorenja vas (DRSC), 1998

- vegetacijska sanacija brežin na cesti Most na Soči - Tolmin (DRSC), 1998

- rekultivacija površin v pridobivalnih prostorih RTH (RTH), 1999

- zaščita brežin na AC Divača Kozina (DARS), 1999

- zaščita brežin na AC Dane - Fernetiči (DARS), 1999

- zasaditev obcestnega prostora AC Arja vas- Vransko (DARS), 1999

- zaščita brežin na HC Jagodje - Izola (DRSC), 1999

- zaščita brežin na cesti Tržič - Ljubelj (DRSC), 1999

- zaščita brežin na AC Kozina - Klanec, (DARS), 1999

- zasaditev vkopa na AC Strmec (DARS), 1999

- varovalna ograja Ukanc - Savica (DRSC, CP Kranj), 1999

- zatravitev komunalne deponije Postojna (Publicus), 1999

- sanacija brežin na cesti Pečar - Javor (DRSC, HIP), 1999

- sanacija brežin ceste Strmica - Razgledni stolp (Občina Vrhnika), 1999

- zatravitev vkopa Strmec (DARS, KPL Rast), 1999

- sanacija brežin na AC Kozina - Klanec (DARS, Primorje), 2000

- sanacija brežin ceste Zg. Podjelje - Koprivnik (Občina Bohinj, CP Kranj), 2000

- rekultivacija pridobivalnih površin Rudnika Trbovlje - Hrastnik (RTH), 2000

- sanacija brežin na cesti Podrošt - Petrovo brdo (DRSC, CP Kranj), 2000

- vegetacijska sanacija kamnoloma Laže (Primorje), 2000

- ureditev parkirišča trgovine BAUHAUS (Bauhaus), 2000

- zaščita in zasaditev brežin AC Višnja gora - Bič (DARS, Primorje in Gradis), 2000

- izdelava varovalne ograje na cesti Boh. Bistrica - Jezero (DRSC, CP Kranj), 2000

- izdelava varovalne ograje na cesti Radovna - Mojstrana (DRSC, CP Kranj), 2000

- zasaditev priključka Razdrto (DARS, Primorje), 2000

- sanacija brežin na cesti Šmarje - Dragonja (DRSC, CP Koper), 2000

- sanacija brežin ceste Gorenja vas - Vrzdenec (DRSC, HIP Plus), 2000

- sanacija brežin ceste Cerknica - Rakitna (DRSC, HIP Plus), 2000

- sanacija brežine na cesti Aver - Gračišče (DRSC), 2000

- horitkulturna ureditev RTP Žale (ELES, Primorje), 2000

- sanacija brežin na cesti Trata - Podlipa (DRSC, Primorje), 2000

- študija protierozijskih ukrepov   (DRSC), 2000

- sanacija brežin Podrošt - Petrovo Brdo (DRSC, CP Kranj), 2001

- ekološka sanacija kamnolom Kamna Gorica CP Kranj)

- hortikulturna ureditev HC Razdrto - Vipava (DARS, Primorje), 2001

- hortikulturna ureditev AC Višnja Gora - Bič (DARS, Primorje), 2001

- zaščita brežin Sorica - Vresje (DRSC, HIP Plus), 2001

- PZI rekultivacija Bukova Gora (RTH Trbovlje), 2001

- hortikulturna ureditev komunalne deponije Špaja dolina (KP Grosuplje), 2001

- hortikulturna ureditev hotela Salinera (TELEKOM, Primorje) 2002

- zaščita brežin Zg. Podjelje - Koprivnik (DRSC, CP Kranj), 2002

- obžagovanje drevja in zasaditev športnega parka (Zavod za šport Kranj), 2002

- hortikulturna ureditev Hotel Bor (Primorje), 2002

- hortikulturna ureditev poligona na Igu (MORS), 2002

- sanacija brežine Zaplana - Logar (Občina Vrhnika), 2002

- hortikulturna ureditev AC Lenart - Beltinci (DARS, Primorje), 2002

- rekultivacija Žrebljev Hrib (RTH Trbovlje), 2002

- hortikulturna ureditev AC Klanec - Ankaran (DRSC, Primorje), 2003

- hortikulturna ureditev AC Vučja vas - Beltinci (DRSC, Primorje, 2003

- sanacija podora na Grajskem hribu (Mestna občina Ljubljana), 2003

- sanacija brežin skakalnice Gorenja Sava (SK Kranj), 2003

- raziskava: zatiranje Japonskega dresnika (DARS), 2003

- sanacija brežin na cesti Besnica - Podblica (Mestna občina Kranj), 2003

- hortikulturna ureditev ceste Sv. Anton - Dvori (DRSC, CP Koper), 2003

- sanacija brežin MMP Gruškovje (Vlada RS, Primorje), 2004

- sanacija mestnega obzidja v Kranju (Mestna občina Kranj), 2004

- sanacija brežine na progi Prešnica - Koper (Slo.Železnice), 2004

- hortikulturna ureditev HC Škofije - Sermin (DARS, Primorje), 2004

- sanacija brežine AC Razdrto - Senožeče (DARS), 2004

- rekultivacija Kotnega polja (RTH Trbovlje), 2004

- hortikulturna ureditev DSO Ilirska Bistrica (Primorje), 2004

- sanacija brežine na Zaplani (Občina Vrhnika), 2005

- hortikulturna ureditev Upravne stavbe SPEKTER d.o.o.. (SPEKTER), 2005

- izdelava varovalne ograje na cesti Predvor - Jezersko (DRSC, CP Kranj), 2005

- sanacija brežine na cesti Horjul - Vrzdenec (DRSC, Strabag), 2005

- sanacija brežine AC Malence - Šmarje Sap (DARS), 2005

- hortikulturna ureditev trgovine Hofer v Izoli (HOFER, Semesadike), 2006

- sanacija brežin Istra Benz v Serminu (Istra Benz, Grafist), 2006

- zavarovanje brežin na cesti Kolašin - Mateševo (Primorje), 2006

- obzidava vodohrana Iška vas (Občina Ig, KG Grosuplje), 2006

- izdelava lovilne ograje na viaduktu Verd (DARS, Gradis), 2006

- zaščita brežin MMP Starod (Vlada RS, Primorje), 2007

- selitev habitata in hortikultura na strelišču Mlake (MORS, Primorje), 2007

- sanacija brežine Ceste na Okroglo (Merkur), 2007

- hortikulturna ureditev Novi Dol (RTH Trbovlje), 2007

- protipožarni zid na progi Hrastovlje - Rižana (SŽ), 20007

- sanacija brežine na cesti Radmirje - Luče (DRSC), 2007

- izdelava vodnega zadrževalnika Mokrice (KG Grosuplje), 2007

- zaščita brežin deponije CEROD Leskovec (CGP Novo Mesto), 2007

- sanacija podora nad Bolnico Franjo (MOPE), 2007

- zaščita pred padajočim kamenjem z grajskega hriba (MOL)),2008

- sanacija brežine v Zidanem mostu (DRSC) 2008

- hortikulturna ureditev bertoške vpadnice (DARS,Primorje),2008

- zatravitev in zasaditev HC Razdrto – Vipava (DARS,Primorje,Kraški zidar) 2008

- zatravitev brežin občinske ceste (občina Solčava)

- zaščita brežin AC MMPGruškovje – mejaRH (DARS.Strabag),2008

- čiščenje in popravilo mrež in varovalnih objektov na več lokacijah (DRSC),2008

- sanacija brežin Jama-Dol (RTH),2008

- sanacija plazu Vransko(DARS),2008

- sanacija brežin MHE (SŽ energetika),2008

- sanacija brežine na Zaplani (občina Vrhnika),2008

- sanacija in ureditev brežine cementarne Lafarge (Lafarge),2008

- sanacija brežine na Zaplani (Občina Vrhnika), 2008
- protierozijska zaščita brežin HC Razdrto -Vipava (Primorje, DARS), 
- zaščita gradbene jame naselja Nokturno v Kopru (GPG), 2009
- hortikulturna ureditev centralne čistilne naprave v Kopru (Primorje, MOK), 2009
- zaščita mestnega jedra pred padajočim kamenjem (MOL), 2009
- hortikulturna ureditev obvoznice Dragonja (CP Koper, DRSC), 2010
- sanacija brežin na državni cesti Mokronog - Trebnje (CGP, DRSC), 2010
- sanacija brežin na državni cesti v Lembergu (GAAL, DRSC), 2010
- sanacija skalnega podora AC Gabrk - Fernetiči (DARS), 2010
- protierozijska zaščita brežin suhega zadrževalnika Reka v Logatcu (Hidortehnik, MOP), 2010
- hortikulturna ureditev ankaranske vpadnice (CP Koper, DARS), 2011
- zaščita portala Kastelec pred padajočim kamenjem (DARS), 2011
- zatravitev in protierozijska zaščita deponije elektrofiltrskega pepela (TE Trbovlje), 2011
- sanacija brežine v Robanovem kotu (občina Solčava), 2011
- hortikulturna ureditev poslovnega objekta v Zagrebu (Agrokor), 2011
- protierozijska zaščita in hortikulturna ureditev HC Koper - Izola (Primorje, DARS), 2011
- sanacija brežin na državni cesti Zg.Čačič - Borovec (Rafael, DRSC), 2012
- sanacija podora - zamenjava podajno lovilne pregrade pod gradom Borl (CP Ptuj, DRSC), 2012
- sanacija brežine na državni cesti Trbovlje-Hrastnik (DRSC), 2012
- zaščita dostopa v Predjamski grad pred padajočim kamenjem (Postojnska jama), 2012
- sanacija brežine na državni cesti Vrhnika - Logatec (DRSC), 2013
- zaščita državne ceste Trebija - Sovodenj (Fužine) pred padajočim kamenjem (DRSC), 2013
- protierozijska sanacija trase kraškega vodovoda (Adriaplan), 2013
- zaščita brežin Verd in Celarji (občina Vrhnika), 2013
- zaščita ceste skozi Jezersko pred padajočim kamenjem (občina Jezersko),2014
- protierozijska zaščita brežin ceste Škofljica-Turjak (Rekon,DRSC),2014
- postavitev podajno lovilne pregrade na državni cesti Preddvor-Zg.Jezersko (DRSC),2014
- zaščita portala predora Golo rebro pred padajočim kamenjem (DARS),2014

- protierozijska zaščita brežin železniške proge v Kopru (GH holding,SŽ),2014

- zaščita pred padajočim kamenjem z območja Soviča (občina Postojna),2015

- protierozijska sanacija brežine v Medvodah (občina Medvode),2015 

- zaščita pred padajočim kamenjem s pobočja Semiške gore (občina Semič),2015
- zaščita brežin ceste Podčelo-Podlipa (Mivšek s.p.,občina Vrhnika),2015
- zaščita kolesarske poti Solkan-Plave pred padajočim kamenjem (Kostak,DRSI),2015
- zaščita gradbene jame viadukta na cest Žaga-Kobarid (CPG,DRSI),2016
- protierozijska sanacija brežin na državni cesti Koper-Dragonja (DRSI),2016
-  protierozijska sanacija brežin na  AC Koper-Razdrto in HC Vipava-Vrtojba (CPK,DARS),2016

- zaščita dostopa v Pivka jamo pred padajočim kamenjem (Postojnska jama),2016
- zavarovanje Predjamskega gradu pred padajočim materialom (Ministrstvo za kulturo).2016