Lovilne pregrade

Podajne lovilne pregrade uporabljamo za zaščito pred padajočim kamenjem ( in drugim materialom).

Konstrukcijo pregrade izberemo na osnovi pričakovane kinetične energije , ki jo mora le-ta absorbirati in je odvisna od velikosti ( teže ) padajočega kamna in njegove hitrosti.Na osnovi računalniškega modela določimo potrebno sposobnost absorbcije kinetične energije in višino pregrade,

Za enostavnejše izvedbe ( do 100 kJ ) parametre konstrukcijskih elementov in način sidranja določamo izkustveno , za zahtevnejše primere ( do 3000 kJ ) pa uporabljamo certificirane izdelke priznanih evropskih proizvajalcev.