Zaščita brežin z mrežami

Viseče mreže  so namenjene zaščiti objektov in ljudi pod brežino pred padajočim materialom ,ki se kruši z brežine.Navadno uporabljamo heksagonalno dvojno zavito žično pletivo iz  vroče cinkane žice različnih debelin in velikosti oken.Material se z brežine kruši in kontrolirano za mrežo premešča v vznožje brežine.

Sidrane ali prilagojene mreže uporabljamo takrat , ko lahko z dodatnimi vegetacijskimi ukrepi preprečimo erozijo , krušenje hribine in premeščanje materiala

Paneli iz žičnih vrvi oziroma visokonateznostne mreže se uporabljajo za stabilizacijo večjih kamnitih blokov in potencialnih podorov na brežinah.Bistven del izvedbe je sidranje s pasivnimi sidri palične ali vrvne izvedbe.

Kokosove mreže ali mreže iz jute so zastirka za setev travno-deteljne mešanice na manj zahtevnih brežinah.

Plastične mreže različnih debelin se uporabljajo za zaščito zastirke,redkeje za stabilizacijo brežin.